Jaha Koo

1984 Zuid-Korea

Voorgedragen door Barbara van Lindt, Das Theater, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Jaha Koo is een theatermaker en componist. Als componist werkt hij onder het pseudoniem GuJAHA. Hij
heeft aan de Korean University of Arts theaterstudies gedaan en heeft zijn Master of Theater gehaald bij Dasarts in Amsterdam.
“Met zijn werk heeft hij ons verrast, omdat hij een blik achter de schermen van de hedendaagse Koreaanse consumptiemaatschappij presenteert, en daarin ook historische linken legt met het koloniale verleden van zijn land. Wat vooral opvalt, is dat hij ons niet alleen op visuele wijze (met zelf gemaakte video montages) een associatieve geschiedenisles presenteert, maar dat hij ook via een meer verbeeldingsrijke wijze deze onderwerpen aansnijdt.jaha-koo_-lolling-and-rolling-2
In Lolling and Rolling gaat het over de enorme druk op jonge Zuid-Koreanen om Engels te leren, terwijl zij van huis uit slecht zijn in het uitspreken van bijvoorbeeld de letter ‘R’. Via deze ingang, krijgen we een heel verhaal waarin persoonlijke strijd om een succesvol leven te leiden en historische context gecombineerd worden.
In zijn afstudeervoorstelling, Cuckoo, gaat hij in op de geschiedenis van autoritaire dominantie, zowel van koloniserende machten als van Koreaanse leiders. Weer biedt hij een verrassende invalshoek: het hoogtechnologische dagelijks leven in zijn land, wat tot één van de uithangborden geworden is binnen de wereldorde. Jaha heeft samengewerkt met een hacker, en 3 elektronische rijstkokers zodanig bewerkt, dat ze omgevormd zijn tot ‘sprekende acteurs’. Zij zijn, opnieuw in combinatie met videomontages en de interactie met een acteur, het ‘vehikel’ voor een parabel over eenzaamheid in een over-technologische samenleving. Jaha is niet alleen theatermaker en videomaker, hij maakt ook zelf de muziek. na zijn studies probeert hij een loopbaan op te bouwen in Nederland/België. Financiële steun voor deze niet EU resident komt hierbij heel goed van pas.