Aanvragen YAA

 

Aanvragen van een bijdrage.

YAA stelt zich ten doel aan jonge talentvolle kunstenaars een bijdrage te geven, waardoor zij een nieuwe stap kunnen zetten in de ontwikkeling naar zelfstandig kunstenaar. De focus ligt daarbij op uitwisseling tussen binnen- en buitenlandse kunstenaars. Wij willen ondersteunen kunstenaars die voor hun artistieke ontwikkeling naar Amsterdam willen komen, of andersom, Amsterdamse kunstenaars die inspiratie willen opdoen in het buitenland. Wij dragen bij aan kortdurende, kleinschalige projecten.

YAA laat zich bijstaan door specialisten, kunstinstellingen en opleidingsinstituten. De voordracht van talentvolle jonge kunstenaars wordt gedaan door deze instanties. YAA organiseert twee maal per jaar een selectie van 5 kunstenaars uit deze voordracht. Bij die selectie hebben de sponsoren van YAA de mogelijkheid om hun voorkeur te laten meetellen. De uiteindelijk geselecteerde kunstenaars krijgen tijdens een bijeenkomst de mogelijkheid om hun plan/project te presenteren. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website onder de Algemene Voorwaarden.

Een kunstenaar die wordt voorgedragen door een instelling/opleiding kan een aanvraag indienen die past binnen de doelstellingen van YAA. Een aanvraag  bij YAA gebeurt met een aanvraagformulier “Aanvraag YAA (download)”. De bijdrage van YAA is maximaal € 1.500,-. Let op: er zijn twee bijeenkomsten per jaar, waarin het project kan worden toegelicht. Het tijdstip waarop een definitief besluit over de aanvraag wordt genomen, hangt dus af van de bijeenkomst. Kijk hiervoor op onze site of stuur een mail naar youngartfundamsterdam@gmail.com .

Hoe het werkt

Een aanvraag doen bij YAA is niet ingewikkeld. Wat we vragen is een projectplan en een aantal concrete gegevens, zoals NAW, opleiding etc. Deze concrete gegevens worden ingevuld op het formulier, te vinden op de website.  Daarnaast ontvangen we graag een duidelijk plan, met een overzichtelijke begroting.

In het projectplan staat informatie over:

  • De inhoud, waar en wanneer gaat het plaatsvinden?
  • Bij ‘projectdoelstellingen’ willen we graag meer weten over doelen en verwachtingen. Hoe concreter de antwoorden, hoe beter.
  • Een goed onderbouwde begroting. We willen graag een volledig financieel overzicht, waaruit blijkt hoe het plan gaat bekostigd wordt en waaraan een eventuele bijdrage van YAA besteed kan worden. Zijn er al subsidies toegekend voor dit project en zo ja, welke?

Tot slot: houdt het kort en krachtig, niet meer dan 1.000 woorden ( max. 2/3 pagina’s). Beschrijf het  plan zo goed en inspirerend mogelijk n zo concreet mogelijk ook in de uitwerking. Voeg het formulier (bijlage Projectplan) met o.a. NAW gegevens bij.

Stuur bij de aanvraag digitale afbeeldingen met werk uit de afgelopen 2 tot 3 jaar en een korte beschrijving. Geef eventueel aan op welke website het werk te vinden is.