Wordt vriend!

Young Artfund Amsterdam zoekt vrienden!

YAA kan niet zonder de steun en medewerking van geestverwanten die net als wij van mening zijn dat jonge talentvolle kunstenaars kansen moeten krijgen om ervaring op te doen in binnen- en buitenland als voorbereiding op een professionele carrière. YAA kunt u steunen met:

* Periodieke giften en eenmalige giften

* Praktische bijdragen zoals housing of inbreng van expertise

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de mogelijkheden vul dan bijgaand contactformulier in.  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Voor meer informatie over financiële bijdragen kunt u terecht op de pagina over Schenken en de Belasting.