Schenken met belastingvoordeel

Een groot deel van uw bijdrage aan YAA kunt u terugontvangen via de belasting. Hoe? Door uw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking.
En wij zijn uiteraard zeer dankbaar dat we bij een periodieke schenking voor langere tijd op uw steun mogen rekenen.

De voordelen van periodiek schenken

  • U mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen.
  • De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhankelijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 52 procent.
  • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun aan YAA te verhogen.

De Stichting YAA heeft de status van een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  U mag uw gift aan YAA daarom met een multiplier van 25 % verhogen.  Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen.

Hoe werkt het?

  • U schenkt een vast bedrag per jaar.
  • De looptijd van uw schenking is minimaal vijf jaar.
  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Hiervoor bestaat een eenvoudig formulier, dit kunt u hier downloaden.
  • Stuur het ingevulde en getekende formulier naar: Marianne Harten, marianne.yaa@gmail.com.
  • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens het formulier naar u terug voor uw administratie.

Wat zijn de voordelen voor YAA?

Het voordeel voor YAA  is dat wij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om onze doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.